قیمت بلیط تهران به چابهار برای تاریخ ۹۶/۷/۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۱۵ به مبلغ های ۳۱۵۰۰۰ تومان (سیصد و پانزده هزار تومان) و ۶۹۷۰۰۰ تومان (ششصد و نود و هفت هزار تومان) می باشد.

پرواز تهران به چابهار برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۲۹۳۰۰۰ تومان (دویست و نود و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز