قیمت بلیط تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۲/۲۸ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) و به صورت سیستمی در همین ساعت به مبلغ ۴۵۳۰۰۰ تومان (چهارصد و پنجاه و سه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۶۳۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و سه هزار تومان) و به صورت سیستمی در همین ساعت به مبلغ ۵۵۹۰۰۰ تومان (پانصد و پنجاه و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز