قیمت بلیط تهران به کرمانشاه برای تاریخ ۹۶/۷/۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۵:۰۰ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز