قیمت بلیط تهران به کرمانشاه برای تاریخ ۹۶/۹/۱۸ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۲۰:۰۵ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۰:۱۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۶:۴۵ به مبلغ ۱۵۹۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز