نرخ پرواز تهران به کرمانشاه برای تاریخ ۹۶/۷/۱۸ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۱۲۸۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و هشت هزار تومان) و در ساعت ۰۵:۰۵ به مبلغ ۲۴۱۰۰۰ تومان(دویست و چهل و یک هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ های ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) و ۳۱۵۰۰۰ تومان (سیصد و پانزده هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ های ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) و ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز