قیمت بلیط تهران به کرمان برای تاریخ ۹۶/۹/۶ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۵:۲۵ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۸:۱۰ به مبلغ ۲۳۷۰۰۰ تومان (دویست و سی و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز