قیمت بلیط تهران به کلن برای تاریخ ۹۷/۵/۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۱۴۱۸۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد و هجده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز