نرخ پرواز تهران به کوالالامپور برای تاریخ ۹۶/۶/۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ های ۱۴۲۴۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد و بیست و چهار هزار تومان) و ۲۶۵۷۰۰۰ تومان (دو میلیون و ششصد و پنجاه و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز