به كجا پـــــرواز می كنید
×
تغییر جستجو ↵

نرخ پرواز تهران به کیش برای تاریخ ۹۶/۱/۲۰ (ولادت امام علی) به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۱:۱۵ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) ، به صورت سیستمی در ساعت ۱۸:۵۵ به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۲۱:۳۰ به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۹:۱۵ به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز