قیمت بلیط تهران به گرگان برای تاریخ ۹۶/۹/۲۵ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۵:۴۰ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۶:۵۵ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۲:۵۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز