قیمت بلیط تهران به گرگان برای تاریخ ۹۶/۳/۳ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۲:۵۰ به مبلغ ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۱۵۲۰۰۰ تومان(یکصد و پنجاه و دو هزار تومان) و در ساعت ۱۷:۵۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز