قیمت بلیط تهران به گرگان برای تاریخ ۹۷/۸/۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان ۰۵:۳۰ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان می باشد.