نرخ پرواز تهران به گرگان برای تاریخ ۹۶/۹/۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۴:۴۰ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) می باشد.

بلیط تهران به گرگان برای همین تاریخ به سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (ِمصد و چهارده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز