قیمت بلیط تهران به گوانجو برای تاریخ ۹۶/۹/۱۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۱:۱۰ به مبلغ های ۱۴۸۴۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار تومان) و ۳۲۲۲۰۰۰ تومان (سه میلیون و دویست و بیست و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز