قیمت بلیط تهران به یاسوج برای تاریخ ۹۶/۳/۱۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۰۵ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز