نرخ پرواز  تهران به یاسوج برای تاریخ ۹۶/۹/۲۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۷:۴۰ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز