نرخ پرواز تهران به یاسوج برای تاریخ ۹۶/۲/۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۰۵ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز