قیمت بلیط تهران به یزد برای تاریخ ۹۶/۱۱/۱۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز