قیمت بلیط تهران به یزد برای تاریخ ۹۷/۳/۱۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۴۰ به مبلغ ۱۵۳۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز