قیمت بلیط تهران به یزد برای تاریخ ۹۷/۲/۲۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۵:۱۵ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز