نرخ پرواز تهران به یزد برای تاریخ ۹۶/۵/۲۸ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۵:۲۰ به مبلغ های ۱۰۳۰۰۰ تومان (یکصد و سه هزار تومان) و ۳۵۷۰۰۰ تومان (سیصد و پنجاه و هفت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۲۵ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۱۰ به مبلغ ۱۶۹۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و نه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۵:۲۵ به مبلغ های ۱۹۹۰۰۰ تومان (یکصد و نود و نه هزار تومان) و ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۱۵۲۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز