نرخ پرواز تهران به یزد برای تاریخ ۹۶/۲/۲۹ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۲۰:۴۵ به مبلغ های ۱۰۳۰۰۰ تومان (یکصد و سه هزار تومان) و ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۵:۲۵ به مبلغ های ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۰۵:۲۵ به مبلغ ۱۳۳۰۰۰ تومان (یکصد و سی سه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۱:۵۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

توجه

این اطلاع رسانی در تاریخ جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ منتشر شده برای مشاهده قیمت های جدید و رزرو بلیط در تاریخ دلخواه روی لینک زیر کلیک نمایید