نرخ بلیط تهران به زابل در تاریخ ۹۷/۷/۲۵ با شرکت هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۵:۴۵ به طور سیستمی ۳۷۲۰۰۰ تومان هست.