نرخ پرواز تهران به مشهد برای تاریخ ۹۷/۸/۸ با شرکت هوایی ایران ایرتور در ساعت ۱۶:۰۰ ۲۹۰۰۰۰ تومان می باشد.