پرواز تهران به یزد در ۳۰ آبان برای ساعت ۱۵:۰۰ با هواپیمایی آسمان سیستمی به نرخ ۱۹۸۰۰۰ تومان است.