قیمت بلیط جیرفت به تهران برای تاریخ ۹۶/۱/۲۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۲۷۸۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز