قیمت بلیط رتردام یکی از شهر های هلند را می توانید از طریق تماس با آنیل پرواز مطلع شوید.

این فرودگاه با نام Rotterdam The Hague Airport و کد انحصاری RTM در دنیا شناخته می شود.