قیمت بلیط رشت به اهواز برای تاریخ ۹۶/۱/۳۰ به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۱:۵۰ به مبلغ ۲۷۰۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و یک هزار تومان) ، و به صورت سیستمی در همین ساعت به مبلغ ۲۴۵۰۰۰ تومان ( دویست و چهل و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز