قیمت پرواز رشت به مشهد برای تاریخ ۹۶/۱/۲۴ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز