✅لود استانبول با ایران ایر🇹🇷🇹🇷

⏰ساعت رفت و برگشت : ۰۵:۴۵ به ۰۹:۵۰

✅ پرواز Airbus A320

۲۶-۰۱ SEP 1.650.000🔺

۲۸-۰۳ SEP 1.650.000🔺

۰۱-۰۵ OCT 1.650.000🔺

۰۳-۰۸ OCT 1.590.000

۰۵-۱۰ OCT 1.590.000

۰۸-۱۲ OCT 1.590.000

۱۰-۱۵ OCT 1.590.000

۱۲-۱۷ OCT 1.590.000

۱۵-۱۹ OCT 1.590.000