⭕️لذت پرواز      با      آنیل پرواز⭕️
🔻نرخ ویژه بلیط مالزی
🔻 پرواز ماهااان

🇲🇾🇲🇾🇲🇾🇲🇾🇲🇾🇲🇾🇲🇾
✔️۰۱ – ۰۹ OCT……..2980
✔️۰۴ – ۱۲ OCT……..2980
✔️۰۵ – ۱۳ OCT……..2980
✔️۰۷ – ۱۵ OCT……..2980
✔️۰۸ – ۱۶ OCT……..2980
✔️۱۰ – ۱۸ OCT……..3030
✔️۱۱ – ۱۹ OCT……..2980
✔️۱۲ – ۲۰ OCT……..2980
✔️۱۳ – ۲۱ OCT……..3030
✔️۱۴ – ۲۲ OCT……..2980
✔️۱۵ – ۲۳ OCT……..3030
✔️۱۷ – ۲۵ OCT……..2980
✔️۱۹ – ۲۷ OCT……..2980
✔️۲۰ – ۲۸ OCT……..3080
✔️۲۱ – ۲۹ OCT……..2980

✨آنیل پرواز                 ۰۲۱۸۸۸۴۹۳۲۴✨

می‌توانید در کانال تلگرام ما از جدید‌ترین قیمت‌ها مطلع شوید.