نرخ پرواز رفسنجان به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ ۲۲۸۰۰۰ تومان (دویست و بیست و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز