نرخ پرواز زابل به مشهد برای تاریخ ۹۶/۶/۱۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۰:۱۵ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز