شهر سارایوو پایتخت کشور بوسنی می باشد که قیمت پرواز به این شهر را می توانید از همکاران ما بپرسید.

Sarajevo International Airport نام فرودگاه بین المللی این شهر و کد انحصاری آن SJJ هست.