نرخ پرواز ساری به کیش برای تاریخ ۹۶/۶/۲۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۱:۱۵ به مبلغ ۲۴۲۰۰۰ تومان (دویست و چهل و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز