قیمت بلیط سبزوار به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۱۳۰۰۰ تومان (یکصد و سینزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز