قیمت بلیط سبزوار به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۱۲۳۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز