نرخ پرواز سنندج به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۸:۰۰ به مبلغ ۱۴۸۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز