نرخ پرواز شهرکرد به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۹:۲۰ به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۳۰ به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز