به كجا پـــــرواز می كنید
×
تغییر جستجو ↵

نرخ پرواز شیراز به آبادان برای تاریخ ۹۶/۸/۲۵ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز