نرخ پرواز شیراز به آبادان برای تاریخ ۹۶/۱/۲۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۱۳۹۰۰۰ تومان (یکصد و سی و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز