نرخ پرواز شیراز به استانبول برای تاریخ ۹۶/۱۰/۴ به صورت چارتری

با هواپیمایی ترکیش در ساعت ۰۳:۰۵ به مبلغ ۷۶۱۰۰۰ تومان (هفتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

آنیل پرواز سایتی معتبر در خرید بلیط هواپیما

لذت پرواز با آنیل پرواز