نرخ پرواز شیراز به اهواز برای تاریخ ۹۷/۴/۲۰ به وصرت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۴۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

توجه

این اطلاع رسانی در تاریخ چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ منتشر شده برای مشاهده قیمت های جدید و رزرو بلیط در تاریخ دلخواه روی لینک زیر کلیک نمایید