نرخ پرواز شیراز به بغداد برای تاریخ ۹۶/۱۰/۱۴ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۰:۴۵ به مبلغ های ۴۵۱۰۰۰ تومان (چهارصد و پنجاه و یک هزار تومان) و ۶۴۱۰۰۰ تومان (ششصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز