قیمت بلیط شیراز به بغداد برای تاریخ ۹۶/۱۰/۶ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ های ۴۵۶۰۰۰ تومان (چهارصد و پنجاه و شش هزار تومان) و ۵۹۱۰۰۰ تومان (پانصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز