نرخ بلیط شیراز به بندرعباس برای تاریخ ۹۶/۸/۱۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۱:۳۵ به مبلغ ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) می باشد.

پرواز شیراز به بندرعباس برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۲۸۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز