نرخ پرواز شیراز به بندر لنگه برای تاریخ ۹۶/۲/۲۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۸:۰۵ به مبلغ ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز