نرخ  بلیط شیراز به بندر لنگه سیستمی برای تاریخ ۹۶/۱/۲۵ ساعت ۰۸:۰۵ صبح ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان). بلیط ارزان شیراز به بندر لنگه فقط ۹۲۰۰۰ تومان.

پرواز آف خورده شیراز به بندر لنگه