قیمت بلیط شیراز به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۲/۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ های ۱۱۵۰۰۰ تومان (یکصد و پانزده هزار تومان) و ۳۱۴۰۰۰ تومان (سیصد و چهارده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز