قیمت بلیط شیراز به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۸/۲۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ های ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) و ۱۰۳۰۰۰ تومان (یکصد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز